KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Fehn Brasida
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 2 June 2005
Pages: 375
PDF File Size: 14.37 Mb
ePub File Size: 10.75 Mb
ISBN: 166-7-34542-703-2
Downloads: 96287
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mogore

Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju isti koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje. Iako su po svojoj prirodi sredstva komunikacije intencionalna, a to znai da su kreirana i strukturisana kako bi prenela neku poruku, treba rei da poruke i njihova znaenja mogu biti u opticaju i u onim sluajevima kada su sredstva komunikacije koriena neintencionalno nenamerno.

Skrilta je Peter van Mensch, U otvorenijim sredinama, u kojima postoji nain da se stvari saznaju preko pretpostavljenih, skrivena komunikacija je manje aktivna. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Bekstvo ne ukida razlike meu ljudima, ali ukida konunikologija distance.

Re informacija, odnosno, obavetenje, etimoloki ukazuje na niz kljunih termina koji se koriste u svakodnevnom jeziku. Iako su kategorije javnosti i javnog mnenja svoj potpuni smisao i znaenje dobili u graanskom liberalnom drutvu, njeni koreni, kao to je pokazano, javljaju se jo u grkoj, odnosno, rimskoj antici.

Tada se spominje zbirka Olivera Forza iz Trevisa koji uz rukopise rimskih pisaca skuplja medaljone, mramorne kipove i keramiku. Zbijenost je velika a jednakost je jednakost slobodne volje i uivanja. TIPOVI VOSTVAVostvo moe biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju volju ostalim lanovima grupe, ali i u grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, kada se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa ne prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

  KRISHNA YAJUR VEDA SANDHYAVANDANAM TELUGU PDF

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

U sluajevima kada je komunikacija veoma suena, kao to je sluaj u zatvoru, na primer, skriveni komunikacijski modeli i sistemi postaju veoma aktivni.

Posmatrajui ih, ljudsko mladune ui kako da izrazi svoje potrebe. Druga promena proizlazi iz razvoja novih i jednostavnih mogunosti skladitenja informacija sadrajakao i vee mogunosti izbora. Didaktika skripta Skripta iz didkatike. Odlika ove publike sadrana je u mogunosti meusobne interakcije gledalaca.

Prva se odnosi na nove satelitske i kablovske moduse transmisije odreenih saraja, odnosno, programa, to je omoguilo uveavanje receptivnih mogunosti, kao i masovniju i bru reprodukciju i distribuciju poruka.

Unosi suvremeni estetski odnos prema zadanom problemu.

Prva dva su formuliranje ideje i sinopsis. Seminarski Komunikologija – Nikola Milasin Documents. Gpp Skripta skripta iz gpp.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Masovna komunikacijaKomunikoloka teorija, kategoriju mase artikulie preko pojmova obima, skale i brzine. Prvi se odnosi na ostvarenje zajednikih ciljeva kommunikologija savladavanje tekoa, a drugi na oseanje pripadnosti i sigurnosti koje obezbeuje pripadnost grupi. Iako uivalaka publika pripada razliitim drutvenim, obrazovnim, kulturnim ili nacionalnim slojevima, ono to je odreuje kao publiku, jeste izvestan tip ukusa, odnosno lifestyle koji determinie izbor medija ili izbor sadraja poruke.

Karakteristino komunijologija i to da sa individualnim razvojem dolazi i do prelaska iz jedne grupe u drugu.

Vrijeme helenizma je vrijeme pojave muzeja koji se pod nazivom mouseion osniva u Aleksandriji u vrijeme vladavine Ptolomeja i Sotera Nevenka Trifunovi, izvrni direktor Direktor izdavake delatnosti: Drugim reima, ako se informacija razume kao novo znanje, poruka predstavlja oblikovanu informaciju. Muzeologija 1 Muzeologija plan i program. Ovo gore je iz skripte koju nam je poslala Karolina Drugim reima, u nekom komunikativnom procesu, mogu se namerno skrivati komujikologija poruke, kao to se mogu pojaviti i neke poruke koje komunikator nije imao nameru da saopti.

  MACKIE 1202 VLZ PRO MANUAL PDF

Hobs – Levijatan Skripta

Savremeni pojam javnosti neraskidivo je komunikolgoija sa pojmom demokratije. Tako se u jednom smislu javnost razume kao subjekt javnog mnenja, odnosno kao publika, dok se u drugom smislu namee znaenje javnosti kaoHabermasova teorija graanske javnostiPreduzimajui istorijsko istraivanje razliitih oblika javnosti u okviru zapadnoevropske tradicije, Jirgen Habermas, ukazuje na razliite promene strukture koje je javnost pretrpela tokom istorije, i time je odreuje kao istorijsku kategoriju.

Javno mnenjePojam javnog mnenja neraskidivo je komunikologijz sa kategorijom graanske javnosti. Na ovoj sposobnosti zasniva se itava ljudska kultura, budui da se preko znakovnih sistema ostvaruje meuljudska komunikacija, pamenje i skladitenje informacija koje ljudska zajednica prikuplja u svom iskustvu.

Mediji su tehnoloka sredstva masovne komunikacije, TV, radio, skript, novine, internet itd. Time je obezbeena i svojevrsna komunikativna praksa koja je omoguila da se iz privatne sfere pojavi graanska javnost. Komunikologija, priprema za ispit Documents.

Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika protiv oficira, obojenih protiv belaca kommunikologija. Interpersonalna komunikacija je komunikacija izmeu najmanje dve osobe. Premo mase nad rtvom je ogromna. Karakteristike masovne komunikacijeTehnika sredstva Masovna publika1. Svojim delatnim slojem poruka olakava proces interiorizacije i usvajanjaReklama i intencionalnost znaenja Lingvistika poruka Denotirana slika Retorika slike Reklama kao drutveno optilo SloganSkriveni ubeivai Komunikolgija teorija skrivenih ubeivaa Pojam izazivanja i zadovoljenja potreba Principi oglaavanjaCenzura i komunikacija 1.

Sve dok su zajedno, ljudi oseaju da je i opasnost podeljena.