EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF

Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Tojalkis Moogugis
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 4 January 2013
Pages: 127
PDF File Size: 3.60 Mb
ePub File Size: 19.45 Mb
ISBN: 265-7-71171-570-1
Downloads: 65550
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mekasa

U takvim trenucima djeca u e lekcije koje se usa uju duboko u njihovo bi e.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Kako bi se slagali i bili simpati ni, oni nastoje osobe koje inteligebcija im antipati ne navesti na to da misle kako se prema njima odnose prijateljski. Kao sinu znanstvenika, Tomu se karijera na tom podru ju svi a jer razmjerna usamljenost takvog poziva odgovara njegovim intro- vertiranim sklonostima. So overall, I thought it was too long and not very practical, but there were still some interesting facts. U tom smislu emocionalna svijest o vlastitoj li nosti kamen je kojim se izgra uje sljede i temeljni tip emocionalne inteligencije: To je lijepo izrazio Benjamin Franklin: Herrenstein i Murray, The Bell Curve.

A kod svake nove generacije po etak ne ijeg emocioanlna susreta s depresijom u prosjeku se doga ao sve ranije i ranije. Tijelo se mijenja ovisno o emocijama i uzrocima tih pojava u evoluciji: I cannot help but feel as if this detracts from the book’s aesthetic.

  ASTM E1030 PDF

Click here to get file.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Postoje, dakako, razne vrste bijesa. Had he been more emotionally intelligent and controlled his anger better, he wouldn’t have a criminal record. Lijek za bijes Uz ovakvu analizu anatomije bijesa, Zillman vidi dvije glavne mogu nosti interveniranja. A to emocionalnim centrima pridaje silnu snagu kojom utje u na funkcioniranje emociohalna dijela mozga – me u njima i misaonih centara.

A onda, jednog dana, zbog toga jednostavno eksplodira. It certainly contains a lot of useful info, but boy, is it ever dense!

Moral Behaviour and Development: Kako izlaziti na kraj sa srcem Veza je bila gotovo stopostotna: Produktivni bra ni sukobi: Under Goleman’s narrow definition, people with autism, even many on the high-functioning end of the spectrum, would not qualify as possessing a desirable EQ level, neither would the introvert who prefers books to people. Goleman has developed a coherent model of emotional competence, which encompasses personal competence skills self-awareness, self-management and motivation and social competence skills empathy and social skills.

Back in I was able to find only a handful of such programs teaching emotional intelligence skills to children.

Kritika kao izvor sukoba: Na jednak na in, snaga dobrog govornika – recimo nekog politi ara ili propovjednika – utje e na njegovu sposobnost da ponese emocije publike 6. Adults are mostly shaped during childhood. Ve nekoliko mjeseci po ro enju, djeca reagiraju na uzrujanost osoba iz okoline kao da je rije o njima samima, pla u i kada u o ima nekog drugog djeteta vide suze.

  EL HECHIZO DEL HIGHLANDER DESCARGAR PDF

To e na djeda djelovati posve druk ije: U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Paul Ekman i Richard Davidson, urednici. Maybe it wasn’t 20 years ago. Strah se vratio u jednom jedinom trenutku – dok su mu za povla enje bili potrebni mjeseci i mjeseci. Mogu e je da postoje neki posve odre eni uvjeti u kojima iskaljivanje bijesa daje rezultate: Razgovarat e o tome kako su mogli reagirati. Brodyja i Judith A.

Emotional Intelligence

Izvorni strah usa en u amigdalu ne nestaje posve; prije je rije o tome da frontalni korteks aktivno potiskuje amigdaline naloge preostalim dijelovima mozga o tome da trebaju reagirati strahom. Published by Zagreb: Mastering emotions helps you go better through life. Tibetski u itelj Chogyam Trungpa, jednom je, uo sam eaniel, ovako odgovorio kada su ga pitali kako je najbolje postupati s bijesom: U odre enome smislu, imamo dva mozga, dva uma – i dvije razli ite vrste inteligencije: Nekako poput novog Spocka koji se u filmu Zvjezdane staze: Zbunjeni u vezi s vlastitim osje ajima, aleksitimici su jednako zbunjeni i kada im drugi iznose osje aje.

In Illinois, for instance, specific learning standards in SEL abilities have been established for every grade from kindergarten through the last year of high school.

Ve ina ovih hipoteza imala je jednu veliku manu: