DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Jujas Mauzuru
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 2 May 2004
Pages: 357
PDF File Size: 4.20 Mb
ePub File Size: 10.34 Mb
ISBN: 345-1-77506-465-9
Downloads: 19970
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akimi

Din acest punct de vedere, reglementarea juridica a relatiilor sociale din societatea romana s-a realizat in decursul evo lutiei acesteia prin izvoare variate. Unul dintre cei mai de seama reprezentanti ai Scolii glosatorilor a fost p rofesorul Accursius, autorul lucrarii intitulate Marea glosa.

In practica, insa, noul pretor prelua in edictul sau dispozitiile care se dovedeau utile din vechiul edict. Nobilii proveneau din randul magistratilor sau al urmasilor acestora. In virtutea efectului extinctiv, dreptul initial al reclamant ului, adica dreptul pe care reclamantul l-a dedus in justitie, se stinge.

Rescripta sau rescriptele erau consul tatii juridice oferite de catre imparat in calitate de jurisconsult. Aceasta comisie a intocmit asa derpt opera legislativa a lui Justiniandenumita in epoca Renasterii Corpus iuris civilis Culegere a emul civil.

Edictele magistratilor L a intrarea in functie, magistratii romani beneficiau de ius edicendi, adica de d reptul de a publica un edict prin care aratau cum inteleg sa-si exercite functii le si ce mijloace juridice vor utiliza in acest scop.

Confarreatio este o forma de casatorie rezervata patricienilo r, caci presupunea prezenta lui pontifex maximus si a preotului lui Jupiter.

Rept Roman Molcut Emil

Fata de aceasta situatie, impara tul August, in anul 17 i. Daca pretorul socotea ca pretentiile reclamantului sunt intemeiate, dar nu exista un model corespunzator de formula, avea dreptul de a crea o formula noua, expunand situatia de fapt si aratand judecatorului, in termeni imperativi, cum sa proced eze in vederea solutionarii litigiului.

  ASME BTH 1 2011 PDF

Regalitatea in forma statala 2. De aceea, pater familias era direct interesat sa puna in valoare aptitudinile copiilor, care insa nu puteau incheia acte juridice in nume propriu.

Glosatorii au utiliz at in activitatea lor de cercetare metoda exegetica. Volume 92 Issue 1 Augsmil. Ba mai mult, textele depasite au fost astfel adaptate incat sa po ata fi aplicate in practica. Polii opusi ai societatii erau, pe de o parte, humiliores cei saraciiar pe de alta parte, honestiores cei bogati, cei onorabili.

Primul principiu t ine de sfera moralei a trai in mod onorabiliar urmatoarele doua tin de domen iul dreptului. Aceasta prima editie kolcut Codului nu ne-a parvenit, s-a pierdut. Am vazut ca p rima faza a procesului, care se desfasura in fata magistratului, avea un caracte r consensual, intrucat era necesara prezenta ambelor parti.

Institutele sunt formate din patru carti, care se impart in titluri, iar ti tlurile in paragrafe.

Rept Roman Molcut Emil

Legea celor XII Table cuprindea codificarea vechiului drept cutumiar. In primul rand, pretorul extinde sfera de aplicare a dreptului civil prin interpretarea textelor acestuia, de asa maniera rdept sa f aca aplicabile acele texte la noile spete ivite in practica.

In aceasta epoca, pe langa aceste doua categorii sociale, apar si sclavii. Structura sociala a Romei in epoca prestatala Roma a f ost fondata de trei triburi, numite si triburi fondatoare: Prol etarii alcatuiau o categorie sociala formata in epoca Republicii. Din feri cire, in anul e.

Despre el s-au scris romn epoca moderna cele mai valoroase lucrari. S enatul, din punct de vedere formal, are o competenta sporita, insa, in fapt, put erea sa era subordonata vointei imperiale.

Deoarece Codul lui Justinian ur ma sa aiba o finalitate practica, sa fie aplicat in practica instantelor judecat oresti, comisia a selectionat numai constitutiunile ramase in vigoare, nu si pe cele abrogate. Constitutiunile imperiale Constitutiunile imperiale hotararile imparatului au devenit izvor de drept in sens orivat tot in vremea imparatului Hadrian.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Aceasta lege nu a fost niciodata abrogata, fiind in vigoa re vreme de unsprezece secole. Potrivit efec tului extinctiv al lui litis contestatio, autoritatea lucrului judecat fata de r eclamant era asigurata, dar nu si fata de parat.

  CLICKERTRAINING THE 4 SECRETS OF BECOMING A SUPERTRAINER PDF

Condemnatio era acea parte a formulei prin care magi stratul il investea pe judecator, un simpu particular, cu dreptul de a pronunta o sentinta de condamnare sau de absolvire.

Volume 11 Issue 1 Augpp. In conditiile dezvoltarii econo miei de schimb, au aparut noi categorii sociale: Republica A fost fonda ta in anul i.

Oamenii participa la viata juridica fie individual, ca persoane fizice, fie constituiti in anumite colectivitati, in calitate de per soane juridice.

Acest limbaj este de o mare precizie, functioneaza intrun sistem logic extrem de sever, ofera posibilitatea realizarii unor ample sinte ze, precum si posibilitatea construirii unor figuri juridice simetrice. Procedura legisa ctiunilor si procedura formulara prezinta anumite particularitati comune, intruc at ambele proceduri cunosc desfasurarea procesului in doua faze distincte: Incepand din secolul al XVI-lea, a fost de numita Corpus iuris civilis culegere a dreptului civildenumire ce este folosit a si astazi.

Pr in elementele personale ale procesului intelegem identitatea judecatorului si id entitatea partilor a reclamantului si a paratului. Fata de pretentiile reclamantului, par atul putea adopta una dintre cele trei atitudini pe care le cunoastem de la proc edura legisactiunilor sa recunoasca, sa nege sau sa nu se apere cum trebuie.

Din acel moment se poate afirma ca jurisprudenta romana a deve nit izvor formal de drept. Lucrarea trateaza aspectele fundamentale ale dreptu lui roman, astfel incat studentii sa-si insuseasca notiunile si termenii de spec ialitate. Colonii erau oameni liber i care luau in arenda pamanturi de la marii latifundiari pentru a le exploata, p latind in schimb, anual, fie o suma de bani, fie o parte din recolta, de regula o treime.